تبلیغات موبایلی و نقش عظیم داده

پردازش عظیم داده ها امیدهای تازه ای را برای ارایه سرویس شخصی شده به کاربران به وجود آورده است. این امر خصوصا با مرسوم شدن هرچه بیشتر استفاده از موبایل و دیوایس های همراه، آسانتر هم شده است. در ادامه آمار و ارقامی از دنیای موبایل و چشم انداز موجود در این زمینه اراده و سپس به چالش های عمده در راه جمع آوری این داده ها اشاره شده است. رشد چشمگیر تبلیغات موبایلی و پتانسل های موجود در مقابل رشدی معادل ۵ درصدی تبلیغات دسکتاپ، تبلیغات موبایلی از سال ۲۰۱۴ تا کنون، ۶۶ درصد رشد داشته است، و حالا بازار تبلیغات ...

ادامه مطلب / دانلود
مستراندروید