تاثیر تایپوگرافی بر تجربه کاربری محصول

در این مقاله میخواهیم کمی در باره تاثیر عنصر تصویر بر نگاه مخاطب را داشته باشیم.عناصر ساده میتوانند در قالب های مختلف ظهور پیدا کنند.کلا هنر میتواند تاثی خود را در حالت های گوناگون ارائه دهد.مانند خوشنویسی و نگارگری و ... گاهی نوشتار و متون به حالتی ظاهر میشوند که در چشم بیننده نمیتواند نفوذ کافی را داشته باشد مگر اینکه کاربر راه حل دیگری و انتخاب دیگری جز مطالعه آن متن مورد نظر نداشته باشد. ولی اگر این متن بصورت شکیل تر هویدا شود و نگاه مخاطب را به خود بگیرد شما بسیار خوب عمل کرده اید. در هنر تایپوگرافی این اتفاق ...

ادامه مطلب / دانلود
مستراندروید