طراحی لوگو

تجارتهای بزرگ با لوگوهای بزرگ آغاز می شوند

چرا لوگو؟

لوگو ترکیبی چیست؟

به لوگویی که بصورت ترکیبی از دو عنصر متن و تصویر تشکیل شده لوگوی ترکیبی گفته می شود.

در این دسته از لوگو ها هم باید نام و گاها شعار تبلیغاتی برند با فونت و رنگی مناسب نوشته شود و هم باید از تصاویر راهنما برای معرفی زمینه و سبک کاری برند به شکلی متناسب و درخوراستفاده گردد.

لوگو تصویر چیست؟

لوگو تصویر به لوگویی که صرفا از یک عنصر تصویری که معمولا به طرزی خاص رسم شده یا خصیصه ای منحصر به فرد دارد گفته

می شود. در این دسته از لوگوها یا نام برند در اطراف لوگو ذکر نمی شود یا بگونه ای نوشته می شود که در صورت نیاز بتوان آنرا حذف نمود، چرا که در صورت تبلیغات مناسب تصویر لوگو بدون نیاز به وقت برای خواندن و درک مفهوم کلمات هویت و نام برند را به بیننده معرفی می کند.

لوگو تایپ چیست؟

لوگوتایپ به سبکی از لوگو ها گفته می شود که در طراحی آنها تنها نام کامل و یا مخفف برند به کار برده می شوند. در این نوع از لوگوها میزان جدیت کار و عرصه ی فعالیت برند بوسیله شکل و رنگ استفاده شده برای نوشتن نام برند نشان داده می شود.

 

need طراحی لوگو

به ما بگوئید به چه نیاز دارید تمام خواسته ها و انتظارات خود را برای داشتن بهترین لوگو با ما مطرح نمائید.

 

 

send طراحی لوگو

 

تیم ما، اتودها و طرحهای پیشنهادی را برایتان ارسال می نمایند.

 

 

 

chose طراحی لوگو

 

بهترین طرح را انتخاب کنید بعد از بررسی طرح ها بهترین را انتخاب نمائید.

 

 

قیمت پایه طراحی لوگو : ۸۰ هزار تومان میباشد *

فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید :