پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

در ابعاد بازاریابی و تبلیغات اولین نکته ایی که با آن روبرو میشویم نگرش تبلیغاتی است. به این صورت که ما باید برای تبلیغات و زنده نگه داشتن فعالیت ها و کسب و کارمان را باور داشته باشیم و تبلیغات یک عنصر اصلی است و لازم است از اجرای آن غافل نشویم.
ابتدا تعریفی از تبلیغات را برایتان بازگو می کنیم: تبلیغ ریشه در زندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولیدکننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود مانند روش های تبلیغات اینترنتی، تبلیغات سنتی و … . یعنی فرآیندی که فرد را از حالت بلقوه به مشتری بالفعل درآورد.
برای اینکه این باور را بیشتر درک کنیم در این مقاله میخواهیم به صحبت ها و نقل قول هایی از بزرگان صنعت تبلیغات را  برای شما بازگو کنیم.در حقیقت میخواهیم باور داشتن به این موضوع را از سخن بزرگان بیشتر درک کنیم.

internet marketing training Davidogilvi mrandroid.org  پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

– چیزی که باعث میشود مصرف کننده خرید کند یا نه، محتوای تبلیغات شماست نه شکل ظاهری آن.

internet marketing training William Bernbachi mrandroid.org  پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

-متفاوت نبودن در تبلیغات، خودکشی محسوب میشود.

internet marketing training jef richards mrandroid.org  پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

– خلاقیت بدون استراتژی را “هنر” مینامند. خلاقیت با استراتژی را “تبلیغات” گویند.

internet marketing training Calvin Coolidge mrandroid.org  پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

– تقاضای جمعی، تقریباً بطور تمام و کمال بخاطر توسعه تبلیغات به جود آمده است.

مقالات

article mrandroid.org  پنج نقل قول اثربخش درباره تبلیغات

برای مشاهده مقالات تخصصی مربوط به بازار یابی و سایر زمینه بر روی لینک زیر کلیک کنید :