راهکار دانشمندان برای تولید نمایشگرهای مقاوم تر و بهتر موبایل – ترکیب گرافین و نقره

راهکار دانشمندان برای تولید نمایشگرهای مقاوم تر و بهتر موبایل – ترکیب گرافین و نقره

نمایشگر اسمارت فون ها ظاهراً با کوچکترین ضربه دچار شکستگی می شود، اما محققین دانشگاه ساسکس انگلستان احتمالاً موفق به ساخت جایگزینی سرسخت تر شده…