انتخاب رنگ در بازاریابی

اینفوگرافیک: اهمیت انتخاب رنگ در بازاریابی

مردم نسبت به رنگ‌های متفاوت، واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند و اگر شما بدانید که هر رنگی چه تاثیری در ذهن مخاطبانتان می‌گذارد، می‌توانید راحت‌تر مخاطب مورد نظراتان را تحت تاثیر قرار بدهید. برای نمونه رنگ بنفش، از پایداری رنگ آبی و انرژی رنگ قرمز بهره می‌برد و در این رنگ، صفاتی چون تجمل، نجابت، بلند همتی و قدرتمندی خودنمایی می‌کنند. پس از مطالعه این اینفوگرافیک، با اهمیت بودن انتخاب رنگ در بازاریابی برای شما بدیهی خواهد شد.

پیشنهاد مستر اندروید:چرا شکل دادن استراتژی دیجیتال برای کسب و کار شما ایده خوبی است؟

اهمیت انتخاب رنگ در بازاریابی

colors Recovered - اینفوگرافیک: اهمیت انتخاب رنگ در بازاریابی

منبع:anetwork